Henning Jensen gården

Luftbillede af gården Bederslev 49. Gården lå tidligere på stedet omkring Bystævnet 10, men blev flyttet ud på sin nuværende plads i 1860´erne af fæster Peder Andersen som fæstede gården 1847. Gården var oprindelig en fæstegård under Einsidelsborg.
  Som fæster / ejer har følgende boet på gården :

Gårdfæster Hans Hansen født i Bederslev 1734 og hustru Anna Jensdatter født i Nr. Nærå 1745.

Gårdfæster ? - 1847 Anders Hansen født 1771 (søn af ovenstående) og hustru Maren Pedersdatter født ca. 1786.

Gårdfæster 1847- 1873 Peder Andersen født i Bederslev 1818 (søn af ovenstående) gift med Maren Madsdatter født i Nr. Nærå 23.5.1814. Peder Andersen flyttede gården til sin nuværende plads 1860´erne.

Gårdfæster / ejer 1873 – 1912 Jens Simonsen født 7.1. 1831 i Bladstrup, og hustru Marie Pedersen født 1847 (datter af ovenstående). Jens Simonsen købte gården til selveje 1870/80 erne. Efter Jens Simonsens død 1893 ombyggede hans enke staldladen tilligemed den vestre ende af kornladen.

Ejer 1912-1945 Niels Simonsen født 25.11. 1883 (søn af ovenstående) og hustru Vilhelmine Petersen født 24.9. 1885 i Nr. Højrup. Niels overtog gården 1912 og ombyggede laderne 1927. Niels Simonsen blev sognefoged 1936.

Ejer 1945 – 1975 Aksel Jensen født i Bårdesø 1913 og hustru Kirstine Simonsen (datter af ovenstående) født 1913. Aksel Jensen ombyggede stuehuset 1950.

Ejer 1975- 2006 Henning Jensen (søn af ovenstående) født 1940 og hustru Else Skovsby drev gården til maj 2006, og bor der stadig i dag.
Marie Pedersen født 1847 – 1934, datter af gårdfæster Peder Andersen, Bederslev 49. Hun blev gift med Jens Simonsen født i Bladstrup 1829 – 1893. De fik sønnen Niels Simonsen den 25.11. 1883. Efter Jens Simonsens død 1893 ombyggede Marie staldladen og den vestre ende af kornladen.
Kirstine Simonsen, født 28.8. 1913 og Aksel Jensen. født den 6. marts 1913. De overtog Bederslev 49, og fik børnene Henning født 5.7. 1940, gift med Else som overtog gården Bederslev 49, Karin født ca. 1944. Foto 1939.
Som i mange andre landsbyer blæste bylaugets oldermand i hornet til samling. Således er det også foregået i over 200 år i Bederslev. Hornet og den gamle bystok samt værtsrollen går stadig på skift i Bederslev. Henning Jensen, som dette år skal gå rundt og blæse til samling til Kjørmesgilde viser hornet frem.
To cyklende veninder fra Bederslev : Fra venstre Martha Bendtsen, Bederslev 33 og Agnethe født Simonsen, Bederslev 49, gift Maegård. Den lille dreng på cyklen er Henning Jensen.
Der tages kartofler op på gården Bederslev 49. Bagest ejeren (1912- 1945) Niels Simonsen, født 25.11. 1883. Forrest karlen på gården.
Niels Simonsen født 25.11. 1883 – død 1969, gift med Vilhelmine Petersen født 24.9. 1885 i Nr.Højrup – død 1961. De overtog Niels's fødehjem, Bederslev 49, omkring 1910 og drev den frem til 1945. Niels Simonsen blev sognefoged i Bederslev 1936.
Udflugt for flere mennesker i Bederslev. Fra venstre ægteparret Aksel og i blomstret kjole Kirstine Jensen. Herre nr. 3 er uddeler Bøgh og foran hans kone. De andre ??
Henning, født den 5.7. 1940, mellem vasketøj og en lille rød kalv.
Håndrids af Bederslev by for ca. 200 år siden.
Håndrids af Bederslev by 1940´erne.