Halsgården

Halsgården 1940´erne. Iflg. La Cours bøger står der følgende : Halsgården var i sin tid fæstegård under Godset Gyldesten, og lå oprindelig i Nørreby By, men er ved udflytningen 1846 flyttet til stedet hvor den ligger i dag. Hovedbygningen stammer fra 1846 og står i Bindingsværk. Avlsbygningerne opført 1902 – 16 dels i Beton og dels i grundmur med tage af cementsten og strå. Petroleumsmotor driver de faste maskiner. Engen ligger dels i Klinte Holme og dels ved Agermarken.
Et læs med årets høst køres hjem på Halsgaarden.
Inger, datter af Bertel og Susanne Jørgensen, på hesteryg på gårdspladsen.
Halsgårdens gårdsplads ses fra venstre ved hestene : En karl, Bertel Jørgensen, en af deres døtre og Susanne Jørgensen.
Familien hjælper til med høstarbejdet. Kornet er slået af, og der arbejdes med at binde kornet sammen til neg.
Rasmus Christian Jørgensen født 1891, gift 1929 med Martha J. Andersen. De drev Halsgården 1929 -1963.
Bertel og Susannes søn Anton vander køerne ved vandtruget på gårdspladsen.
Hestene ved vandtruget på Halsgården. Anton og Bertel Jørgensen. Foto ca. 1910.
Ægteparret Bertel Jørgensen af Nørreby Hals, født 1853 og Susanne Hansen født 1866 boede på den gamle slægtsgård, Halsgaarden, Halsvej 56, fotograferet med børnene : Karl J. C. Jørgensen født 1891, Anton Niels født 1893, Karen Marie født 1895, Rasmus Christian født 1898, Mary Johanne født 1900, Anna Bertine født 1903 og Inger født 1904.
Susanne født Hansen og Bertel Jørgensen, drev Halsgården 1899 -1929 og boede der hele deres liv.
Det ældste bilede af Halsgåden, Halsvej 56, Nørreby, set fra havesiden med stuehuset i midten og staldlænger på hver side, dog ikke hængende sammenhængende.
 

Af fæster / ejer kan nævnes :

Fæster 17? – 1798 Peder Josiassen, gift med Anne Bertelsdatter. (Kilde Folketælling 1787).

Fæster 1798 – ca. 1844 Bertel Pedersen overtog ca. 1798 fæstet efter sin fader. Bertel var gift med Karen Marie Povelsdatter.

Fæster 1844 – 1899 Jørgen Jokumsen født den 30.9. 1814, død 1899, gift med Karen Bertelsdatter født den 30-7. 1814 (datter af ovenstående). Jørgen Jokumsen frikøbte Halsgården1855 for 4985 Rbd.

Ejer 1899 -1929 Bertel Jørgensen født den 6.7. 1853, som forpagtede gården fra 1890, gift 27.9. 1890 med Susanne Hansen født den 7.6. 1866.

Ejer 1929-1963 Rasmus Christian Jørgensen (søn af ovenstående) gift 1929 med Martha J. Andersen

Ejer 1963- til Niels P. Pedersen og Rose Jørgensen (datter af ovenstående)

I dag bor søn Claus Halsgaard Pedersen (søn af ovenstående) på gården.