Gerskov Bygade 15

Gerskov Bygade 15 var en gammel gård, der lå tæt ved siden af en anden gammel stråtækt gård. Gården brændte en tidlig morgen i 1957 på grund af nogle elektriske installationer, men blev bygget op lidt længere væk fra den anden.
Der høstes med selvbinder 1930´erne. På selvbinderen ses Anders Christiansen (søn af Hansine Christine og Mads Christiansen), Anders`s søn Knud Børge, og broderen Henrik og Annas børn Dagmar, Gerda (datter af Anders), Helmer og Knud.

Iflg. La Cours bog 2. samling : (Gerskov Bygade 15)
Mads Christiansens Gaard i Gjerskov, Skeby sogn. Postforb. Og St.: Otterup, hvortil c. 6. Km. Fra Odense. Nuværende ejer : Mads Christiansen, som overtog Gaarden i April 1893, er født i Ølund16. jan. 1850 og gift med Hansine Kristine Andersen, født på ejendommen 21. Febr. 1856.
Matr.. Nr. 12a m. fl. Af Gjerskov. Hartkorn 7 Tdr. 3 Skrp. ¾ Alb. Ejendomsskyld 39,500 Kr. Brandassurance for Hovedb. Og Avlsb. 18,200 Kr. Gaardens samlede areal 86 Tdr. Ld. , deraf Ager 65, Eng 20, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift med Helbrak efter Grønjordhavre, Rug og Hvede, Roer, Byg med Udlæg og 2aars Græs. Jordens Bonitet er meget forskelligartet, men dog væsentlig Lermuld paa Lerunderlag. Besætningen bestaar af 16 Malkekøer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 6 Hestes amt 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 20 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk Race, vedligeholdes hovedsalig ved eget Tillæg.

Den nuværende Ejer købte Gaarden af sin Svigerfader, Anders Hansen, som havde overtaget den som Fæster efter sin Plejefader, Johan Andersen. Gaarden hørte tidligere under Stamhuset Østrupgaard, men købtes til fri Ejendom 4. Septbr. 1857 af Anders Hansen for 7,400 Rbd.
Gaarden ligger hyggeligt omgiven af Haven inde i Gjerskov By, og den tilhørende Jord ligger noget spredt. Hovedb., som ligger i Sydsiden af Gårdspladsen, er bygget 1880 i Grundmur med Staatag. Af Avlsb. Er den ø. Længe bygget i Bindingsværk, medens de øvrige Længer er grundmurede, de har alle Straatag; v. og n. Længe byggedes i 1894, medens ø., der oprindelig var Beboelseshus, er af ældre Dato I 1910 installeredes Petroleumsmotor paa Gaarden til Drift af de faste Maskiner.

Tidligere ejer af Gerskov Bygade 15. Karen og Anders Christiansen, søn af Hansine Christine og Mads Christiansen.

 
Familiebillede fra gården Gerskov Bygade 15, ca. år 1900. Fra venstre Marie Andersine født 1889, moderen Hansine Kristine Andersen født ca. 1857, Hans Henrik født 1896, faderen Mads Christiansen ca. 1850, yderst til højre Anders født 1893. Bagest Gerda Anna Marie født ca. 1887.
Christian Clausen, født i Skeby sogn ca. 1792 og hans 2. hustru Ane Madsdatter født i ca. 1818 i Skeby sogn. De fik børnene Ane Kathrine Christiansen ca. 1842 og Mads Christiansen ca. 1849.
Slægtsgården, Gerskov Bygade 15, Gerskov, hvor Karen og Anders Christiansen havde overtaget gården efter Anders`s forældre og de igen efter deres forældre. Gården brændte i 1957 og genopbygges igen i røde sten. Med større afstand fra den anden gård. Karen og Anders´ søn Knud Børge overtog gården sammen med sin hustru Marie. Frugtavler Lynge Roed bor på gården i dag.
Høstarbejdet på Gerskov mark er i fuld gang her fra venstre Henrik Christiansen med sønnen Helmer og medarbejderen Martin.
Mads Christiansen Gerskov Bygade 15 i marken for at tromle efter såningen. Fotograferet kort før sin død 1929.
Ægteparret fra gården Klingeskov 61. Ane Marie født Larsen og Rasmus Chr. Jørgensen med deres datter Anna Kirstine. Foto ved Annas konfirmation 1912.