Gambmark Tørresøvej 3

Hvor gammelt gårdens stuehus er vides ikke, men gårdejer Anders Rasmussen, Bårdesø Mark kan fortælle lidt om dets alder :
Da treårskrigen 1848-51 var slut og soldater fra Krogsbølle sogn som havde deltaget i krigen var vendt hjem, blev der holdt gilde for dem i gårdens storstue, som var sognets største lokale. På en mark ved korsvejen (hvor snedker Emil Sørensens hus ligger) var der opstillet feltkanoner, som afgav æressalut under gildet. Anders Rasmussen havde som 9 årig dreng været deltager, og kunne endnu som ældre, selv spille en vals som blev spillet ved gildet.
Af fæstere kan nævnes :
Christen Andersen og ?
1846- 1903 Marqvar Christensen født 1818 (søn af ovenstående) og hustru Kirsten Christensdatter – de havde ingen børn. Marqvar frikøbte gården af Grevskabet Roepsdorf på Einsidelsborg den 11.6. 1873.
? -1914 Christen Pedersen (søstersøn af Marquor og plejesøn på gården) og hustru Ane Marie Pedersen Christen Pedersen bestyrede gården 1892 indtil han købte den i 1903. Christen døde 1905, hvorefter Ane Marie drev gården videre
1914-1953 Julius Pedersen (søn af ovenstående) og hustru Marie Søgaard
1953-1978 Svend Søgaard Pedersen (søn af ovenstående) og hustru Gudrun Nielsdatter Porse.
1978-2007 Henning Pilegaard Hansen og Lisbeth Søgaard Pedersen. De drev gården, men boede der ikke. Gården blev solgt 2007.
 

Der mejetærskes Fv. Niels Jørgensen, Ingeborg, Niels J, øverst Karl fra Lillebro, Els Albreksen, Lisbeth og Connie.

Svend Søgaard med sin traktor og vogn.
Bagest feriedrengen fra Sild, Kaj Bolla og ?

Christen Pedersen og Ane Marie Pedersen som havde Gambmark 1892-1914 med deres børn : Inger K. født 1881, Johannes J. født 1884, Sara M. født 1887 og Marqvar Chr. født 1892.
Svend Søgaard på dyrskue med sin røde malkeko.
Halmen skal i hus: Nederst står damerne Else Albrechsen, på læsset Lisbeth Søgaard med sin veninde Connie.
Enken Ane Marie Pedersen sammen med sine børn Fv. Markvar Pedersen, Kirstine, bag hende manden Anders Jørn Andersen, Ane Marie, Sara bag hende manden Johannes Julius Hansen, Fh. Johannes Julius Pedersen.
Ejer af Gambmark 1914-1953 Johannes Julius Pedersen født 1884 og hustru Hansine Kirstine Marie født 1891. Marie boede sammen med sin adoptivfar Lars Søgaard Andersen, Solhjem i Bårdesø indtil hun blev gift.
Gudrun Søgaard Pedersen pudser gårdens små vinduer i alt ca. 350 stk.
Sven Søgaard på jagt med jagthunden. I 1894 afstod Gambmarkens ejer jagtretten i Holmsmarken ved Vestermosen i et tidsrum af 10 år til Eindidelsborg, mod at få egetømmer til opførelse af en ny vestlig staldlænge.
En lille nyfødt kalv på Gambmark.
Ved Svend og Gudruns guldbryllup 1998 er en flot æresport og mange meters guirlander pynter hele muren ud til vejen.
Gambmark hvor Bårdesø Brugs ses nederst i billedet. Gården solgte i sin tid jorden hvor Brugsen blev bygget. Stuehuset står i det ydre stadig som i Marqvar Christensens tid, dog blev stråtaget 1936 erstattet med teglsten, ligesom det ved samme lejlighed blev bygget kvist på sydsiden I 1894 blev gårdens vestlige længe fornyet og rejst i bindingsværk med sten, Gården østlige længe blev fornyet 1908/09.