Fjordvang

 

Den gamle gård Fjorvang.

Den gamle gård Fjorddal, Jørgensøvej 64. Gården ligger på samme plads, hvortil den blev udflyttet under udskiftningen 1794. Bygningerne står i bindingsværk og grundmur. Gården var tidligere fæstegård under Hofmansgave, hvoraf fæster og ejere kan nævnes :

1825 Peder Olsen og hustru

1825 – 1836 Peder Pedersen (søn af ovenstående) og hustru. Peder Pedersen døde 1936

1836 – 1870 Rasmus Hansen som giftede sig med enken af ovenstående. Rasmus Hansen frikøbte gården 1858.

1870 - 1911 Hans Peder Rasmussen (søn af ovenstående) og hustru Karen Marie Larsen.

1911 – 1942 Kristian Peder Rasmussen (søn af ovenstående) og hustru Birta Martine Andersen.

1942 – 1947 Hans Peder Rasmussen, (søn af ovenstående) blev forpagter af gården en kort overgang.

1947 – 1980 Poul "Fjorddal" Hansen og hustru Gudrun Rasmussen (datter af ovenstående)

Ca. 1980 købte Børge Tanderup Jacobsen og hustru Jette gården og bor der i dag.

Fjordvang, Hasmarkmosen 34 blev oprindelig bygget som aftægtsbolig for gården Fjorddal i 1914, hvor Hans Peder Rasmussen og Karen Marie (Ebbe Fjordvang Rasmussens farfars forældre) flyttede hen.Da Alfred og Erna blev gift 1939 bosatte de sig på Fjordvang. I stedet for traditionel landbrug drev de en større frugtplantage, nogle år havde de også drivhuse som ses ved huset.

 
Huset som støder op til plantagen er Fjordvang, Hasmarkmosen 34 er oprindelig bygget som aftægtsbolig til Fjorddal. Bagest gården Fjorddal, Jørgensøvej 64. Fjorddals stuehus som det ser ud på billedet blev bygget 1923.
Erna og Alfred Rasmussen, Fjordvang med sine børn. Stående Ebbe født 1943, siddende Sven født 1944 og Grethe født 1941. Alfred var igangsætter for Foreningen Frugtlageret i Otterup. Efter kort tids sygdom døde han 1961. Hans enke, Erna, drev plantagen videre, og senere overtog sønnen Ebbe plantagen.
Alfred Rasmussen havde foruden sin store frugtplantage også fået bygget et par drivhuse, hvor han blandt andet drev krysantemum blomster. Disse er han ved at pakke og tælle til salg som afskårne.
Jorden pløjes i drivhusene med hest og en lille plov. Herren forrest er Alfred Rasmussen bagest ?. Foto først i 1930´erne.
I 1950`erne lejede Fjordvang ret store arealer hvor de dyrkede tulipanløg. Da der skulle gå 5 år mellem som sædskifte var det på forpagtet jord rundt omkring. Denne forpagtede mark lå ved Hasmarkmosen 39
I drivhuset på Fjordvang, Hasmarkmosen 34, dyrkes meloner, som daværende var ganske nyt. Foto ca. 1940´erne.
Som ganske ung tjente Karen Rasmussen på Strandhotellet i Hasmark. Karen er fotograferet ved sin sidste arbejdsdag i 1933. Bag hende ses jumben son hendes far Christian Rasmussen hentede hende i.
Familien på Fjorddal, Jørgensøvej 64, ca. 1916 / 17 : Kristian Peder Rasmussen født 1881 på Fjorddal, Birtha født Andersen den 1883, gift 1911. Deres børn Alfred 3.1912 og Karen født 1914. Kristian og Birtha fik senere Peder og Gudrun.
Planteskolen Fordvang, Hamarkmosen 34, grundlægges 1931, hvor de første træer lige er plantet. Fra venstre ?, Alfred Rasmussen, foran ham står søsteren Gudrun, og bag med kæden i vesten Alfreds bror Peder, og ?.
Til en plantage hørte der også bier. Alfred Rasmussen havde ca. 20 bistader ved sin frugttræer så de havde rug mulighed for bestøvning. Foto 1940´erne.
Alfred Rasmussen er klædt behørigt på når der samles honning ved bierne. Bisværmen han står med var den største han havde. Foto først i 1950´erne.
Alfred med skovl ved at plante nogle frugttræer.
Høstbillede med traktor er på Fjorddal. De første år hvor plantagen voksede til gav den ikke meget afkast, så Alfred Rasmussen hjalp til med høsten på Fjordal.
De små frugttræer giver ikke megen udbyttet så der dyrkes roer mellem rækkerne.
Æbleplukkere i plantagen på Fjordvang 1940´erne. Plukker fra venstre Marie Hansen og Marie Andersen.
Alfred Rasmussen opfandt forskellige ting balndt andet denne trillevogn hvor der kunne stå flere kasser frugt. Datteren Grethe demonstrerer hvordan den kan bruges.