Eskelundgaard

Luftfoto af Eskelundgård, Hessum Bygade 23, Hessum. På gårdspladsen foran staldbygningen ses, Verner Pedersen og i døren ved indkørslen i gavlen, ses Verners mor, Marie Sofie Pedersen.
Emma, Marie S. Pedersen og Agnethe med hver deres dyr.
Familien på Eskelundgaard fotograferet foran gården 1912.
Folkedans i storstuen på Eskelundgaard 1927 / 28 ledet af forskolelærerinde Frk. Hansen, Hessum. I hjemmesyede dragter svang danserne sig til violinens toner i uopslidelig livsglæde. Fra højre Verner Pedersen, søn på gården, Verner Jensen med søsteren Claudia.
Gymnastikpiger på trappestenen på Eskelundgaard 1920´erne. Forrest nr. 2 f v. Agnethe Knudsen, nr. 3 fv. Gertrud Hansen, 2 rk f v Agnethe Erbs.
  Iflg. Sognepræst E V Lose ´s bog :

”Nu er Eskelund By og dens navn opslugt af Hessum; lige som Hjorslev om kortere eller længere Tid maaske kan blive slaaet i Hartkorn med Otterup. Men Eskelund har virkelig indtil 1844 været en selvstændig By, rigtignok med Oldermand og Lag fælles med Skeby og Hessum. Byen Eskelund laa lige op ad Hessum, havde 4 gårde og efter gammel Matrikel paa i alt 32 3/8 tønde mod Hessum var der 5 gaarde og 3 huse men mindre hartkorn, i alt 26 5/8
Den Eskekelundgaard, som, efter hvad vi nu kalde den gamle Matrikel var nr. 3. Der knytter sig en god lille fortælling til den, saa det er bedst at tage den med. Den tilhørte Kongen. Men Kongen havde ingen glæde af den; thi der var hverken Folk eller Fæ paa den. Den var bleven ødelagt i Svenskekrigen som saa mange andre. Bertel Kristensen var der ikke mere. Saa lykkedes det dog i januar 1662 Kongens Ridefoged af faa en Mand til at tage den i Fæste. Han hed Oluf Nielsen. For at faa ham til at tage den, havde man rigtignok været nødt til at tilstaa han frihed baade for Skatter og Landgilde i de første fire Aar. Oluf klarede sig ret godt og sad endnu i 1688. Men da havde Gaarden faaet nyt Hersakab og tilhørte Ørridslevgaard. Siden kom den til Bøttigersholm (Hofmansgave) og var ved dette Godses Salg til Hofman i 1783 beboet af Knud Hansen. I 1721 tilfaldt der Manden paa denne Gaard en net lille Ægt. Han maatte køre til Odense for at hente en Dragkiste og en Pige. Naa, det var endda ikke saa slemt. Men saa skulde han køre dem (Dragkisten og den Pige) til Vester Skerninge, derfra til Faaborg, og saa skulde han komme hjem. Det blev en Tur paa 5 dage”.

Fæster / Ejere af gården Eskelundgaard

Knud Hansen født ca. 1742, gift med ?

Rasmus Knudsen (søn af ovenstående) født på Eskelundgaard den 11.1. 1778, gift den 7.12. 1832 med Ane Hansdatter født den 30.9. 1802, datter af Hans Nielsen, Ørritslev

Sognefoged Mads Andersen født f. 1810, søn af gårdejer Anders Bendzen, Hjadstrup, gift den 26.4. 1833 med Ane Hansdatter (enke efter ovenstående). Mads Andersen var fæster 1835-1868. Han frikøbte gården fra Stamhuset Østrupgaard 1857.

Lars Christensen f. 31.marts 1839 i Serup ved Søndersø, gift den 4.4. 1868 med Ane Marie Madsen født den 28.2. 1843 (datter af ovenstående) Lars Christensen var fæster 1868-1906

Ludvig Georg Pedersen f. 21.marts 1884, søn af Proprietær Anders Pedersen Marvede sogn, gift 9.juni 1906 med Marie Sofie Christensen f. 30.august 1882 (datter af ovenstående) Ludvig Pedersen var fæster 1.6. 1906-

Verner Pedersen f. 30.juni 1910 (søn af ovenstående), gift med Inger. -1.7. 1976

Arne Juhl Pedersen født 4.11.1943 (søn af ovenstående), gift 21.11.1970 med Karen. Arne J. Pedersen overtog gården den 1.7. 1976 og bor på Eskelundgaard i dag.
Gårdejer Ludvig Georg Pedersen født 21.marts 1884 i Marvede sogn, og hustru Marie Sofie Christensen f. 30.august 1882 i Hessum, sammen med børnene Emma født 1911 og Verner født 1910. Stuehuset som ses bag dem blev opført 1882.
Verner og han kone Inger Pedersen med deres børn og Verners mor Marie S. Pedersen. Marie blev på grund af grøn stær blind som 60 årig. Foto først i 1950´erne.
Feriepigen Ruth fra København med tre heste.
En gang om året var der udflugt i Hessum by, hvor det meste af byen deltog. Den gamle kassevogn blev læsset med halm og så kørte man en tur ud i det blå med frokostkurven og "Madam blå".
Den lille dreng på trappen er Arne Pedersen født den 4.11. 1943 af Inger og Verner Pedersen, Eskelundgaard. Arne bor i dag på gården sammen med sin kone Karen Elisabeth Jensen.
Søskendeparret fra Eskelundgaard Emma f 1911 og Verner født 1910 på cykeltur.