Engsminde

Engsminde, Uggerslevvej 2, lå på sin gamle plads østlig i Uggerslev by til 1956. Gården var fæstegård under Gyldensten, men blev frikøbt 1853 af daværende ejer Christen Pedersen. Samme slægt har boet på gården gennem flere generationer og bor der stadig i dag. Bemærk gården har to indgangsporte. Forreste port har indkørsel fra Uggerslevvej som ses nederst i billedet. Øverst i billedet ses den bageste port med indkørsel fra Uggerslev Mose.
Louise Christensen på gårdpladsen ved vognporten ud mod vejen Uggerslev Mose.
Middagsstund på trappestenen, hvor der er tid at nyde solen. Fra venstre Henrik Olsen, som kom og hjalp til efter han var gået på aftægt, Frank og Ellen med datteren Maja.
Ægteparret Henrik Olsen og Louise med datteren Ellen. De blev gift 1915. De første år var Henrik bestyrer på Engsminde, senere overtog de gården, og boede der resten af deres tid.
Hesten er spændt foran ploven og marken pløjes, der er dog tid til at, føllet får sig en tår at drikke.
Til højre Frank Christensen, arbejder som karl på en gård, hvor han er ved at hakke roer.
En flok tyre en kold vinterdag.
Frank Christensen radrenser roer.
Uggerslev Mose 6. Ellen og Frank valgte at bygge en ny og mere tidssvarende gård på matriklen længere bagtil. I 1952 blev staldbygningerne bygget, stuehuset stod færdig 1956, hvorefter den gamle gård, Uggerslevvej 2 blev delvis nedbrudt. En del af stuehuset blev stående og solgt fra.
Louise og Henrik Olsen går på aftægt efter deres datter Ellen og Frank Christensen overtog gården. Som aftægtshus købte de huset Uggerslevvej 12. Henrik forsatte med hjælpe til med gårdens arbejde.
Frank Christensen kæler med gårdens hund.
Ellen Christensen med sine to piger Maja og Henny. Det er Majas første skoledag.
Ellen og Frank Christensens børn fra venstre Maja, Kurt og Henny. Kurt bor i dag på gården sammen med sin kone Joan.
Engsminde havde om sommeren altid flere feriebørn. En feriedreng står med et par køer på gårdspladsen.
Ellen, datter på gården med et føl på gårdspladsen.
Fæster og ejere på Engsminde, tidligere Uggerslevvej 2, nuværende Uggerslev Mose 6.
Iflg. Folketællingen 1801 : Niels Hansen og hustru Bodil Hansdatter.
Iflg. Folketællingen 1840 : Rasmus Pedersen (købte gården) og hustru Karen Andersdatter.
Iflg. Folketællingen 1845 :Peder Rasmussen (søn af ovenstående) og hustru Ane Marie Jørgensdatter. Peder Rasmussen døde 1851.
1851-1874 Christen Pedersen og hustru Ane Marie Jørgensdatter ( enke efter ovenstående). Christen Pedersen frikøbte gården 1853, døde 1965, hvorefter enken drev gården.
1874-ca.1920 Peder Christensen (søn af ovenstående) og hustru Ellen født Hansen. Peder døde 1916, hvorefter enken drev gården videre.
Ca. 1920-1946 Niels Henrik Olsen og hustru Louise født Christensen (datter af ovenstående).
1946-1989 Frank Christensen og hustru Ellen Olsen (datter af ovenstående).
1989 - ejer gården i dag Kurt Christensen (søn af ovenstående) og hustru Joan født Svensson.

Lidt af staldlængerne på den gamle gård.