Elmkærgaard

Iflg. bogen "Danske Gårde 1990 / 91 :

Bederslev 23, ”Elmkærgaard” , Bederslev. Mogens Mogensen gift den 23.10. 1955 med Ingrid Doris Lund, medhjælpende hustru, født den 22.6. 1925, datter af Karoline og Anton Lund. Parret har børnene : Grethe Kirstine født den 21.3. 1956, Helle født den 18.6. 1959, Niels født den 24.5. 1960 og Jens Anton født den 27.5. 1964.
Mogens Mogensen har været på Næsgård Landbrugsskole. Han er 3. generation på Gården, der har været i slægtens eje siden 1901, og den blev overtaget i 1960 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.2000.000, areal 40 ha, heraf tilkøbt 8 ha, 2 ha er tørvemose. Desuden er der forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og senest restaureret i 1940, kvægstald opført 1904 og tilbygget 1979, lader opført 1909 og 1979, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen R D M. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 – 2 medhjælper.
 
Elmkærgård, Bederslev 23, sidst i 1930 erne. Gården har været i samme slægts eje fra 1901 til i dag hvor Jens Anton Mogensen bor der sammen med sin kone Helle.
Høet er læsset på en gammel træfjedrevogn. fra venstre er det Haugaard ( uddeler i Gerskov Brugs ) og Aksel Pedersen. Drengene er Knud, Erik og Mogens Mogensen og Aksels søn Henry.
Ægteparret Karen født Larsen i Skeby og Knud Marius Mogensen født ca. 1859 i Skeby, var oprindelig væver som sin far. Ægteparret købte gården Elmkærgaard, 1900 /1901 og drev den til 1920.
Margrethe og Jens J. Mogensen er ved at høste. Ægteparret drev Elmkærgaard fra 1920-1960.
Tre naboer har været på jagt. Fra venstre Frode Damholm, Jens Mogensen og Bent Bentsen.
Frode Damholm? sidder på marken og malker en af sine store flotte røde køer.
Ingrid og Mogens Mogensen ved deres datter Grethes barnedåb i 1956. Ingrid og Mogens drev Elmkærgård fra 1960 frem til ca. år 2000.
Ved gadekæret ses Elmkærgård ca. 1925/30. Stuehuset er opført i 1868, kvægstalden i 1904 og tilbygget 1979, laden er bygget i 1909.