Ellegård

Kørup og Egebjerggaard godser lå tidligere uden for den almindelige herredsinddeling, man havde eget ting, et såkaldt birketing, varetaget af en birkedommer.
Tinget blev holdt på Ellegaard, som er en gård man kender tilbage til 1408. Om gården på billedet ved man at den blev bygget 1660 med meget fine sulebygninger. Midt på gårdspladsen lå møddingen og ved siden af lå brønden, som sædvane var dengang.
Bag døren th. var der bryggers med bageovn og ildsted. Tingstuen lå bag de tre vinduer, hvor drengen Rasmus Mads Rasmussen, søn af gdr. Johs. Rasmussen (født 1897) står. Til venstre for midterdøren var der først dagligstue, derefter storstuen. Skorstenen gav aftræk til et åbent ildsted i dagligstuen og en kamin i tingstuen. Den gamle bygning blev nedbrudt i 1920´erme. Et nyt stuehus i røde sten blev opført 1912. Det gamle stuehus lå parallelt med det nuværende, men længere tilbage.
Af forpagter / ejere kan nævnes
Ca. år 1900- 1932 Johannes Rasmussen født 1865 gift 1896 med Maren Madsen. Johannes havde også Fælledgården i forpagtning i nogle år. Deres yngste søn Viggo (født 1907) er født på Ellegaard.
1932-1964 Alfred Rasmussen født 1899 (søn af ovenstående), gift 1932 med Mary Kirstine Madsen
1964-2000 Ejner Andersen født 1930, gift 1956 med Elva Rasmussen (datter af ovenstående).
Lone Eriksen og Vagn Petersen bor på gården i dag hvor de i bygningerne har indrettet ”Gyngstrup Ridecenter”, Stenøvej 17.

I midten Alfred Rasmussen med sine svigersønner. Tv Ejner Andersen th chauffør Carl Pugholm Hansen.
Alfred Rasmussen pløjer markerne
med heste.
På gårdspladsen med en kalv, Alfred og Kirstine med pigerne Jutta og Elise (døtre af Hans Larsen, barber i Kappendrup) .
Foran det nye stuehus bygget i røde sten 1912 ses to af daværende gårdejer Johannes Rasmussens sønner th. Alfred, Viggo og muligvis Karen Kirstine Hansen (slægtning) som iflg. FT 1916 boede på gården. Foto ca. 1916.
Ellegaard, Stenøvej 17 med udsigt bagtil. Foran hækken ses stien som går gennem mosen. Denne blev ofte benyttet som cykelsti af skolebørn til Krogsbølle skole.
Alfred Rasmussen på traktoren med de store jernhjul, disse ses ofte anvendt på Egebjerggaard. Bagest selvbinderen.
Høstfolket. Fra venstre daglejeren Laurits (gift med Elvira "kogekone") Valdemar Pedersen (gift med Ellen), Bent (søn af Rasmus Jørgensen) Oda (boede Stenøvej 11) Elva og Inge. Bagest Alfred Rasmussen.
Søstrene Inge og Elva, som stolt viser sin færdigsyede frakke.
Ejner Andersen på vej ud og sprøjte på marken.
Gårdens datter Elva er ved at sy sig en frakke.