Dyssemarksgården

Dyssemarkgaard med den gamle stråtækte lade. Den har været i slægtens eje gennem 6 generationer og den 7 generation er ved, at tage over nu 2008
Esther f. Hansen som ung (Bents mor).
Datter af Anna og Jørgen Hansen, Havreballe, Bårdesø.
Johannes Knudsen som ung.
Søn af Ane Margrethe og Knud Chr. Knudsen
Bent Dyssemark som 18 år. Søn af Esther og Johannes Knudsen.
Bodil Maegaard her som ung,
hun er uddannet folkeskolelærer.
Datter af Agnethe og Knud Maegaard, Brale, Østrup.
Bent Dyssemark på traktoren med børnene Søren f. 1979, Marianne f. 1971 og Vibeke f. 1973, hvor de er ved at lave ny græsplæne, 1981.
Bent og Bodil Dyssemarks datter Marianne bagerst i midten, løber fastelavn 1982.
Luftfoto af Dyssemarkgaard, Bårdesøvej 140.
Luftfoto af Dyssemarkgaard, hvor stråtaget er blevet udskiftet med fast tag.
To digitale billeder Dyssemarkgaard fotograferet med den nye kostald 2008.
 
Johannes Knudsen med sine heste på marken.
Valborg og Esther på mælkevognen i marken, på vej ud at malke køerne.
Johannes og Esther Knudsen, Dyssemarkgård, (Bents forældre), i marken for at se på afgrøderne.
Esther med riven i hånden og søster Valborg på hølæsset på vej hjem efter endt høstarbejde.
Bodil og Bents søn Søren går i faders fodspor i en ung alder, her fodrer han kalvene, oktober 1981.
Søren står i den nye stald bygget i 2004, hvor der er plads til 225 malkekøer og tilhørende ungkvæg.
 

Dyssemarkgaard, Bårdesøvej 140.

Oplysninger fra La-Cour´s bog og fortalt af Bent og Bodil Dyssemark
Gården Navn er bestemt ud fra 2 stendysser, som lå ca. 100 meter fra gården. Disse dysser er allerede fra ældre tid blevet ryddet, men der er fundet mange fine stenøkser m.m. på jorden. Gården har tilhørt slægten siden år 1787.

Gården er udflyttet i 1872 fra Bårdesø by (ved forsamlingshuset) og ligger nu ca. 1 km. fra byen, med en del jord omkring. Gennem årene er der tilkøbt yderligere 150 hektar jord.
Morten Knudsen købte i juni 1873 gården til fri ejendom fra Einsidelsborg (Egebjerggård) efter at have været fæster af den siden 1869. Han havde overtaget fæstet fra sin far Knud Olsen. Gårdens samlede areal var dengang 66 tdr. Land. Jorden blev drevet med roer, korn og græs. Besætningen var 18 malkekøer af racen Rød Dansk Malkerace, samt ungkvæg, tyre, heste m. føl, får og fedesvin.  
Knud Kristian Knudsen, som var født på gården 3. marts 1875 og gift med Ane Margrethe Rasmussen født i Hasmark 20. dec. 1873, overtog gården i december 1904. I 1911 blev der installeret lys og kraft på gården.
Hovedbygningen er bygget i 1873 m. skiffertag, de øvrige længer blev opført i bindingsværk med stråtag. I 1890 opførtes venstre længe i grundmur. I 1939 blev der bygget et aftægtshus til Ane Margrethe Knudsen tæt ved gården med egen matrikelnummer.
Sønnen Johannes Knudsen g. m. Esther havde da overtaget driften af gården. Ægteparret fik 2 sønner Bent og Knud. Knud blev uddannet inden for handel og ønskede ikke landbrugserhvervet hvorfor det naturligt var Bent Dyssemark f. 1942 g. 1968 med Bodil Maegaard,  der købte gården af sin far den 1. juli 1968.
Bodil, der er uddannet lærer, er født 1944 og datter af Agnethe og Knud Maegaard. Bodil og Bent Dyssemark har tre børn: Marianne f. 1971 – Vibeke f. 1973 – Søren f. 1979.

Bent har foruden sit landbrug mange tillidshverv, bla. Vurderingsinspektør f. Nykredit – Formand det Nordfynske Dige og Kystsikringslaug – Repræsentantskabet for Nordfyns Landboforening. Politik har altid fyldt meget i Bent´s liv. Han har repræsenteret Venstre i mange år, også som formand f. Teknisk Udvalg i Otterup Kommune og siden 1/1 1998 valgt som Borgmester først i Otterup og efter kommunesammenlægningen også Borgmester i Nordfyns Kommune.
Gårdens Bygninger er løbende blevet moderniseret for at følge udviklingen i landbruget. I 1999 blev de gamle lader ombygget, og man ophørte med svineproduktionen.
Kvægstalden er ombygget og tilbygget flere gange. I 2004 blev en hel moderne stald på 3800 m2 bygget. Her er nu plads til 225 malkekøer og tilhørende ungkvæg. Der er installeret malkerobotter og automatisk foderanlæg. Der er i 2007 lavet et I/S. med sønnen Søren. Der er ansat en ekstra mand som medarbejder. Markerne har i dag afgrøder med raps, hvede, byg og majs til grovfoder.

Anna og Jørgen Hansen med deres børn: Forrest til venstre Valborg og Hansine, stående bagerst til venstre Magda, Anna, Esther (Bents mor), Jørgen Hansen, sønnen Knud med hunden. Magda blev senere gift med Rasmus Jørgensen på Jørgensøgård.

Ane Margrethe Knudsen født 20.12.1873 i Norup sogn. Datter af Gmd. Hans Peder Rasmussen og hustru Karen Marie Larsen, af Hasmark mark. Gift d.17.nov. 1899 med Knud Chr. Knudsen.
Knud Christian Knudsen f. 3.marts 1873 gift med Ane Margrethe f. Rasmussen fra Hasmark f. 20.12.1873. de overtog Dyssemarkgården Dec. 1904.