Christian Hansens gård

Det nyeste luftfoto af gården Søndergade 2, Otterup. Christian forbedrede gården gennem årene og byggede den ud. På fotoet kan man se Strandvejen, hvor Falck stationen ligger nybygget, som det sidste gule hus. Foto ca. 1954-55.
Anna og Christian har besøg af to mænd, der holder på gårdspladsen med hest og den gamle ligebunds fjedervogn.
Eli Holst der var karl hos Christian Hansen, er her ude i marken for at malke køerne.
Eli kommer fra Østrup.
Anna og Christian Hansen to sønner fra venstre, Magnus og til højre Gregers er ude at ride en tur på hestene i marken, bagerst husene der ligger på Strandvejen.
Anna og Christian med deres tre sønner. Forrest til venstre: Anna, sønnen Poul, Christian, bagerst fra venstre Magnus og Gregers. Foto 1959, Gunnar Larsen.
Anna som ældre, hun kommer fra Sønder Bjert i Jylland.
Christian Hansen som ældre. Christian var en aktiv mand og medlem af Sognerådet en del år.
  Maren og Hans Peter Hansen købte gården der lå midt i Otterup by, Søndergade 2, der hvor Otterup Bibliotek ligger i dag, Hans Peter og Maren købte gården fri fra Ravnholt, som Nislevgård også hørte ind under. De får en søn, Christian Hansen, han er født på gården. Han bliver gift med Anna, der er fra Sønder Bjert i Jylland. De overtager gården efter Maren og Hans Peter. Anna og Christian får tre sønner, den ældste søn Hans Gregers og hustru Dorthea, overtager gården efter dem, og driver den til Otterup Kommune købte den d. 7.oktober 1973, hvor Otterup Bibliotek bliver bygget. Derefter flytter Dorthea og Hans Gregers til Flødstrup ved Ullerslev. Hans Gregers dør i 2005. Anna og Magnus fik bygget et hus på Strandvejen 24, da Gregers og hans kone Dorthea overtog gården, her boede Anna til sin død. De havde på gården gennem 17 år den samme tjenstkarl, Karl Petterson fra Bederslev, han var en ivrig fodboldspiller i Otterup. Han fik øgenavnet "Karl gårdmand". Her ses det ældste billede af indkørslen til Søndergade 2.
Christian Hansen til hest og på visit hos en anden gårdmand og kone.
Christian Hansen med sønnen Magnus der giver sin far en hjælpende hånd ved, at holde tømmen og styrer hestene, her hvor de skræl pløjer med en to fugers plov.