Bredstrup

Jørgensen, Knud Christian, Gdr. Og Sognefoged, Bredstrup pr. Kappendrup. Født 10.januar 1887 på gården, søn af Gdr. Niels Jørgensen, gift med Kristine Jørgensen, født Andersen, født 5.september 1904. datter af Landmand Ole Andersen, Nr. Nærå Mark. Gårdens navn er "Stibjerggård", den har været i Slægtens eje i 3 generationer, bygningerne er opført 1884 og 1886 og overtaget af Jørgensen 1928. der var da opdyrket 35 Tdr. Ld. hvilket er det samme som nu. Jørgensen er Sognefoged og har været det i ca. 20 år og er Medlem af forskellige Bestyrelser. Besætningen er R. D. M. og blandede heste.
Traktorfører fra Jerstrup på en Fordson jerntraktoren med selvbinderen i færd med at høste.
Maren og Niels Jørgensen med familie heste og karle på "Stibjerggård`s gårdsplads, Yderst til venstre 1. Karen datter af 2. Niels og 3. Maren Jørgensen der sidder ned, døtrene Marie og Anna står ved siden af Maren, endnu en siddende dame og en pige der tjente på gården, 4 drenge står fra venstre ses ?, Jørgen Jørgensen, Laurits Jørgensen disse to sønner af Niels og Maren, og en karl, foto ca. 1890èrne.
Niels Jørgensen, søn af Karen Pedersdatter og Jørgen Larsen "Søgård" Bårdesø, gift med Maren Olesdatter. Han byggede Stibjerggård 1884 og var sognefoged i mange år.
Maren Olesdatter.
Kristine Jørgensen, datter af Landmand Ole Andersen, Nr. Nærå Mark, gift med Knud Christian Jørgensen, Stibjerggård, Bredstrup.
Kristine Jørgensen.
Familien Knud Christian og Kristine Jørgensen med sønnen Herman, skal på køretur med hest og vogn, her på gårdspladsen Stibjerggård, Bredstrupvej 49, Bredstrup.
Fotograferet i haven forrest fra venstre: Niels Jørgensen og Maren Jørgensen, søn Aksel Jørgensen, og bagerst fra venstre deres to andre sønner Knud Christian Jørgensen, Alfred Jørgensen, og en søster ? til Niels Jørgensen.
Avisudklip om to gode venner, og det var hunden der sidder på ryggen af hesten ved Stibjerggård i Bredstrup.
Kristine og Knud Christian Jørgensen med deres førstefødte Herman f. 12.3.1924.