Brandsbygaard

Det gamle stuehus, med to skorstene bygget i bindingsværk med stråtag, brændte under tordenvejr om morgenen til Sankt Hans aftenBrandsbygaard 1964, og blev derefter genopbygget, som det ser ud i dag med gule mursten.

 

 

 

 

 

"Trine" og Jens Olsens børn. Fv. Anna Marie Olsen, født 17.7. 1909, Martin Christian Olsen, født 5.5. 1905, Astrid Kathrine Olsen født 22.11. 1906. Foto 1929. Anna, Martin og Astrid

 

 

 

Jens Olsen født på Grindløse Mark 5.9. 1875 og Anna Kathrine "Trine" Olsen født i Klinte 3.8. 1882, gift 18.maj 1904. De første år boede de på gården Blåholm i Øster Egense. Den 1. februar 1914 købte de Brandsbygaard, Brandsbyvej 11, og boede der frem til deres død. Jens døde i 1953 og "Trine" 1963. Jens og Trine

 

 

 

 

 

Jens og Trines barnebarn Kaj Christensen med hest og vogn, bagest ses den nyopførte staldlænge. Kaj overtog gården 1972 sammen med Kaj på vognensin kone Gerda.

 

 

 

Karlen henter ensilage med trillebøren på et jordstykke ved gården. Bagest ses ejendommene Brandsbyvej 12 og 18.Karlen

 

 

 

 

 

 

Præmietyren fra BrandsbygaardTyren

 

 

 

 

 

 

Genboens datter Genboens datter LouiseLouise Friberg holder gårdens store tyr på gårdspladsen. Louise Friberg kom ganske ung til at tjene på Brandsbygaard.

 

 

Brandsbygaard, nuv. adrs. Brandsbyvej 11. Iflg. la Cours bøger udgivet 1916: Brandsbygaard, matrikel 5a m. fl. Hjadstrup sogn, der ligger sydlig i Brandsby er opført dels i bindingsværk og dels i grundmur, tækket med stråtage, elektrisk lys og kraft er indlagt. Gården ligger 2 km. fra Kappendrup Station, 17 km. fra Odense. Der holdes 14 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk Race, 4 heste, 2 plage, 2 får. Sidste år solgtes ca. 20 fedesvin. Af gårdens fæster og ejere kan nævnes Lars Nielsen frikøbte gården 1857 af Østrup Gaard. Han blev 1874 gift med Abelone Andersen . Enken Abelone Andersen (45 år) giftede sig 20.6. 1880 med karlenLuftfoto Lars Knudsen Ennegaard (25 år) hvorefter de drev gården til 1914. Jens Olsen og hustru Anna Kathrine "Trine" købte gården den 1.2. 1914 og drev den til ca. 1963 Anna Marie Olsen, datter af ovenstående, drev gården fra 1963- 1.11. 1972 Kaj Christensen, nevø til ovenstående, og hustru Gerda overtog gården 1972 og bor der i dag.

 

 

 

Genboens søn Niels Vilhelm Friberg stående til højre med hestene og 2. karlen ?.

 

 

 

 

Malkningen på marken er færdig og to karle er på vej hjem, med mælkejunger på kassevognen. Kassevognen

 

 

 

 

 

 

Den mangeårige karl på Brandsbygaard Knud Christian Knudsen født 1908 på øen Ejlinge og ejeren Anna Marie Olsen. De var fætter og kusine.Knud og Anna

 

 

 

 

 

Anna Marie Olsen på vej ud på marken med vandvognen til de græssende køer og kvier. Anna

 

 

 

Marie og Astrid ved døren ind til den gamle stald på Brandsbygaard. Den gamle stald blev revet ned og en ny opført 1931/32. Marie og Astrid