Bladstrup Bygade 14

Den nybyggede gård, Bladstrup Bygade 14 , som blev flyttet længere ud af byen Bladstrup i 1903/04 af ægteparret Peter Christian Simonsen og Laurine i 1903 / 04. Gården som var ejet af Laurines forældre, Marie Kirstine Simonsen og Christen Olsen, lå oprindelig i Bladstrup by på jordstykket modsat side af Bladstrup Bygade 9.
Poul Simonsen og Veronika, som overtog gården efter Pouls forældre.
Gården Bladstrup Bygade 14 som den så ud i 1960´erne. Efter Anders og Laurine overtog deres søn Anders Peter Simonsen gården sammen med sin hustru. Deres søn Poul overtog senere gården sammen med sin kone Veronika.
Her ses hele regnskabet – en enkelt regning - efter gården Bladstrup Bygade 14 blev flyttet / bygget nyt 1903 / 04.
Brudeparret ca. år 1900 : Laurine født ca. 1867 i Bladstrup og Peter Christian Simonsen født på Nislev Mølle 1855. De boede på gården Bladstrup Bygade 14 fra 1900-1925. De fik børnene Anders Peter og Mathilde.
Anders Peter Simonsen, født 1903 på gården Bladstrup Bygade 14 af Laurine og Peter Christian Simonsen.