Askgården

Askgaard "Eskegård" med gadekær 1934.
Gunner Holl med et barn på armen i folden ved køerne 1933.
Gunner Holl med hjulbaren i marken hvor han er ved at lave det elektriske hegn, to andre ser på.
Der tærskes på Askgaard "Eskegård", 1930 `erne.
Gunner Holl høster i marken med selvbinderen 1934.
Askgaard "Eskegård" fra bagsiden 1936.
Askgaard "Eskegård" fra bagsiden 1936.
Gunner og Margrethe med en ko i sneen 1947.
Ulla og Tove leger med mælkevognen på gårdspladsen ved Askgaard, "Eskegård" Kirkevej 81 Nr. Højrup.
Margrethe sidder og broderer i haven foran det gamle stuehus til Askgaard "Eskegård", Kirkevej 81.
Margrethe fodre sine høns i hønsegården 1936.
Luftbillede af Askgaard "Eskegård, Kirkevej 81. De to stråtægtet længer er fra den oprindelige gamle gård, stuehuset er af røde mursten.

Askgaard, Nørre Højrup sogn. Matr. Nr. 15 m. fl. Af Nørre Højrup.

Askgaard var i sin tid Fæste under Grevskabet Gyldensteen.
Rasmus Poulsen overtog ca. 1795 Fæstet efter sin Fader og afstod det 1845 til Fordel for sin Søn, Poul Rasmussen; han frikøbte 1867 Ejendommen for 8,117 Rbd. Og efterfulgtes ved sin Død 1887 af Enken, som 1894 overdrog den til Svigersønnen, den nuværende ejer.
Steffen Andersen, som overtog gaarden 5.august 1894, er født i Stensby Smedjebolig 1.december 1857 søn af Indsidder Anders Thomsen og hustru Maren Steffensdatter, og gift med Anne Johanne Katrine Hansen, født paa Vester Højgaard 26.december 1873.
Gaarden ligger hyggeligt paa sin gamle plads nordlig i Nr. Højrup By. Bygningerne staar dels i Grundmur og dels i Bindingsværk. Elektrisk Lys og Kraft er indlagt.
Gårdens samlet areal var 42 Tdr.Ld.
Størstedelen af Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Havre, benyttet Brak, Rug, Roer, Byg og 2Aars Græs; ¾ Td.Ld. henligger i fleraarigt Græs, og ½ Td. Ld. dyrkes med Lucerne.
Besætningen var 14 Køer, Ungkvæg og kalve og 1 Tyr af Rød dansk Race, heste, Plage og faar.
Saavel Heste – som Kvægbesætningen er præmieret.

Katrine og Steffen Andersens plejebarn: Margrethe Korsgaard gift med Gunner Holl Jensen, overtager Askegård. Efter dem overtog deres datter og svigersøn, Sonja Holl Jensen, gift 1970 med Tage Åtofte Rasmussen, gården i 1979.

Det gamle stuehus set fra haven, til Askgaard ”Eskegård” hvor der står et ægtepar og en pige.

Steffen Andersen født 1.12. 1857 i Stensby gift med Anne Johanne Katrine Hansen født på Vester Højsgaard den 26.9 1873.