Agernæsminde

Brødtekst

Agernæsminde, Agernæsmindevej 23, med det gamle stuehus, som blev fjernet og et nyt bygget op og stod færdig 1907. I haven ved stengærdet ses daværende sønner på gården Rasmus født 1886 og Peter Pedersen født 1888. Foto sidst i 1890´erne.
Gårdejer Knud Pedersen, frikøbte Agernæsminde fra Einsidelsborg 1885-og drev den frem til sønnernes overtagelse. Fra venstre moderen Kirsten Jørgensen, født 29.4. 1854, sønnen Jørgen Peter Pedersen født 27.4. 1888, sønnen Rasmus Pedersen født 10.11. 1886 og Knud Pedersen født 11.5.1849. Knud Pedersen overtog gården december 1885 og drev den frem til sønnerne overtog den.
Maren Kirstine og J. Peter Pedersen med et af deres arbejders børn.
Jørgen Peter Pedersen født 1888, død 1993.
Povl og datteren og Ulla hjælper hinanden med at fodre grisene.
Maren Kirstine med sine piger Erna født 28.9.1915 og Gudrun født 30.4.1919.
Povl Knudsen er ved at sætte malkemaskinen på en af sine store røde køer. Foto 1950´erne.
Rasmus Pedersen født 1886, forblev ungkarl. Hans døde 1944. Efter forældrenes død overtog brødrene gården og drev den sammen frem til deres død. Som enke drev Maren gården frem til 1953, hun døde 1965.
Maren Kirstine Larsen født 25.9. 1887 af hjulmager i Bederslev Peder Larsen og hustru Ane Pedersen. Brødrene overtog og drev Agernæsminde sammen efter forældrene og frem til deres død. Rasmus Pedersen født 10.11. 1886. (død 17.12. 1944) Han forblev ungkarl. Jørgen Peter Pedersen født 27.4. 1888, (død 29.8. 1933) gift 28. 5. 1915 med Maren Kirstine Larsen, Bederslev (datter af Knud Peder Pedersens søster). Som enke drev Maren gården frem til 1953, Maren døde den 3.4. 1965
Grisen er skåret op og tarme og andre indvolde er fjernet.
Daglejeren Søren Sørensen, Vellinge, som hjalp til ved høst og lignende ses her på hølæsset.
Grisen holdes af karlen "Peter", slagter Frits Pedersen, fodermester Karl Dideriksen og Povl Knudsen. 1950´erne.
Tarmene er renset og der pustes luft gennem så evt. huller ses. Tarmene anvendes til medister.
Beboere og arbejdsfolk på Agernæsminde 1950´erne. Fra venstre forrest Birgit, Ulla og daglejeren Søren Sørensen fra Vellinge som hjalp til ved høst og lignende, bagest f v. Maren Kirstine, Gudrun og Povl Knudsen og deres karl "Peter" Svend Erik Christiansen.
Gudrun født 1919, gift 1947 med Povl Knudsen født 1912. De overtog gården 1953 og er fotograferet sammen med deres døtre Birgit født 1948 og Ulla født 1949.
Stuehuset bygget op i røde sten 1907, ser i store træk ud som i dag.
Luftfoto af Agernæsminde hvor havet skimtes i det fjerne. Huset forrest er gårdens tidligere fodermesterhus.

Gården Agernæsminde var oprindelig en fæstegård under Einsidelsborg, Det ældste man kender til gården var at den før udflytningen 1801 lå i Agernæs by på marken over for gadekæret på Stenøvej. Gården blev ved udflytningen 1801 flyttet ud på stedet hvor den ligger i dag, ca. 1 km nord for Krogsbølle kirke, af daværende fæster Hans Jørgensen født 1766, gift med Karen Simonsdatter, født i Bårdesø 1779.
Gårdens nye stuehus blev bygget 1907 i grundmur med kvist mod nord og bærer skifertag. Avlsbygningerne er bygget i tiden mellem 1887 og 1892, væsentlig i bindingsværk med stråtage. I 1913 installeredes elektrisk lys og kraft på gården. Den gamle staldbygning i bindingsværk i parallel med stuehuset blev fjernet 1927 og en ny blev bygget op i gule sten. De øvrige stald - og ladebygninger i bindingsværk blev fjernet og nye opført 1963 og 1964.
Det ældste fæstebrev familien kender til er dateret 1801 på gårdfæster Hans Jørgensen.
Følgende har været fæster / ejer af Agernæsminde :
Gårdfæster Hans Jørgensen født 1767 – død 1847 og hustru Karen Simonsdatter født 1780, død 1843.
Gårdfæster (søn af ovennævnte fæster) Jørgen Hansen født 1810, død 1862 og Maren Jørgensdatter født 1821, død 1885. Maren blev gift 1863 med Rasmus Christensen, født 1826, død 1890.
Gårdejer Knud Pedersen født 11.5. 1849 (død den 21.1. 1925) og Kirsten Jørgensen, født 29.4. 1854, død 26.4. 1914 (datter af ovennævnte fæster) Knud Pedersen frikøbte ejendommen fra Einsidelborg december 1885 for kr. 28.000.
Gårdejere brødrene Rasmus Pedersen født 10.11. 1886, død den 17.12. 1944, og Jørgen Peter Pedersen født den 27.4. 1888, død den 29.8. 1933, (sønner af ovennævnte) og hustru Maren Kirstine Larsen, født den 25.9. 1887, død den 3.4. 1965. Maren drev gården frem til 1953.
1953- 1977. Gårdejer Povl Knudsen født i Tørresø den 26.11. 1912, død 2003 og hustru Gudrun født den 30.4. 1919, død 2007 (datter af ovennævnte).
Kirsten Birgit Knudsen født 1948 (datter af ovennævnte) overtog gården 1977 og bor der stadig i dag.