Ålyst

Klintebjergvej 96, "Aalyst", Østrup, 5450 Otterup. Mogens Larsen, gårdejer, f. 1942, søn af Else og Arne Larsen, gift 1962 med Birthe Hansen, medhjælpende hustru, født 1944, datter af Ella og Julius Hansen. parret har børnene: Bente, Kurt, Allan, og Helge. Birthe og Mogens Larsen overtog gården 1965 fra Karen Hansen. Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende restaureret, kvægstald er ombygget i 1979, svinestald er ombygget til kostald i 1979, foderlade og maskinhus fra 1979, desuden er der gylletank og udendørs køresilo.
Johannes P. Landtved med sin hund ved "Ålyst" i Østrup.
Dorthea Andreasen Fredberg af Østrup, f. 1864, i Østrup. datter af grd. Andreas Hansen Fredberg af Østrup.
Tjenestepigen Mary er i marken og flytter køer.
Johannes Pedersen Landtved f. 1864, Østrup, med hesteriven på marken ved "Ålyst" Klintebjergvej 96 Østrup.
Høstarbejderne er ved at vætte leen og drengen river sammen til at sætte neg.
Mogens Larsen er i gang med høsten i marken bagved Ålyst Klintebjergvej 96. foto 1983.

Høsten i Hessummarken, Mogens Larsen holder yderst i venstre side med sin lille traktor klar til, at kører halmen hjem til Ålyst. Foto 1997.

Høsten i Hessummarken, hvor der var samarbejde med Gunnar Rasmussen fra Daugstrup, der holder yderst i venstre side med sin lille traktor klar til, at kører halmen hjem til Ålyst. Foto 1997.

Ålyst skal have nyt tag, på taget fra venstre Helge og Kurt Larsen, på traktorvognen er en feriedreng fra København, han kan ikke hjælpe til da han har en brækket arm. Foto 1989.
Ålyst, Klintebjergvej 96 skal have nyt tag, det gamle stråtag er fjernet og det halve af det nye er lagt på. Foto 1989.
Birthe og Mogens Larsen "Ålyst" i færd med at plukke kyllinger de havde slagtet, og hunden ligger og sover. Foto 1983.
Høsten i Hessum marken hvor Helge Larsen og Mogens Larsen kører hver sin maskine, foto 1997. Helge Larsen søn af Birthe og Mogens Larsen Ålyst,
Mogens Larsen er færd med at klippe et får, sønnen Allan står bagved og ser på, og ? ser også meget interesseret ud. Foto ?.
Alle mand på knæ, hos Mogens Larsen, Ålyst. Kartoflerne skal tages op, og vognen skal være fuld inden fyraften. Foto 2002.